• Twisker Sport Vereniging ontvangt donatie vanwege einde tijdperk VRIENDENKRING!

   Zaterdag 10 september 2022 kwam er helaas een einde aan het tijdperk Vriendenkring.

  Het einde van dit tijdperk werd groots gevierd met een prachtig eindfeest in het clubhuis van de Twisker Sport Vereniging en leverde TSV ook nog een prachtige donatie op.

   De feitelijke startdatum van de Vriendenkring is moeilijk te traceren. Het zal omstreeks midden 1996 zijn geweest toen Paul Doodeman met het idee kwam om een soort “businessclub” binnen TSV op te richten. Dit zou een club moeten worden van zelfstandige ondernemers met een warm hart voor TSV die regelmatig bij elkaar zouden komen. Het voordeel voor de leden wat dat zodoende een soort van netwerk opgebouwd kon worden en het voordeel voor TSV zou zijn dat deze zou kunnen profiteren van de aanwezige kennis en connecties. Ondanks een enthousiast begin (met als voornaamste mensen Paul Doodeman, Rob Looij en Ben Hooijman) waarin een start werd gemaakt met het Vriendenkring-toernooi en de gezamenlijke uitjes ( o.a. bezoek aan AZ) kwam de originele grondgedachte niet echt van de grond. Er werden ook niet-ondernemers lid en door tijdgebrek werd er slechts ad-hoc iets georganiseerd.

  In januari 2001 werd er een activiteitencommissie opgericht welke als taak om de Vriendenkring wat meer structuur te geven. (vastgelegd in het “Huishoudelijk reglement”). De doelstelling veranderde in het financieel en daadwerkelijk ondersteunen van de Twisker Sport Vereniging.

  Daarnaast bleef de Vriendenkring een gezelligheidsvereniging wat jaarlijks een aantal dingen organiseerde waar alle leden plezier aan beleefde en waar TSV in veel gevallen van profiteerde.

   Nu het tijdperk “VRIENDEKRING” is afgesloten heeft het TSV bestuur besloten de Vriendenkring voort te zetten maar onder een andere naam te weten “VRIENDEN VAN TSV”.

  Wat houdt “VRIENDEN VAN TSV” nu precies in?

   Tijdens de nieuwjaarsreceptie van TSV op zondag 8 januari zal in de kantine een bord worden onthuld met de leden van Vrienden van TSV. Wilt u dus ook op dit bord met uw naam geef u dan zo snel mogelijk op.

   Namens het bestuur van TSV willen wij het bestuur en leden van de Vriendenkring bedanken voor de jaren samenwerking en ondersteuning.