• Contributie seizoen 2022-2023
 • Categorie:

  Jeugd voetbal t/m 6 jaar

  Jeugd voetbal t/m 12 jaar

  Jeugd 13 t/m 17 jaar

  Senioren

  Darts senioren

  Ondersteunend lid

  Donateurs

  Jeugd gym kleuter

  Jeugd fun jump

  Jeugd gymnastiek

 • Bedrag:

  € ??,??

  € ??,??

  € ??,??

  € ??,??

  € ??,??

  € ??,??

  € ??,??

  € ??,??

  € ??,??

  € ??,??

 • Aan dit lidmaatschap zit de verplichting om contributie te betalen. Naast de contributie kunnen ook de kosten voor gele of rode kaarten via de machtiging worden geïnd. Mocht je eens betalingsproblemen hebben, neem dan contact op met de penningmeester.

 • AFMELDINGEN DIENEN VÓÓR 1 JUNI VAN ELK JAAR SCHRIFTELIJK BINNEN TE ZIJN, BIJ DE LEDENADMINISTRATIE! 
  Na deze datum bent u voor minimaal weer 1 jaar lid en dient u de contributie hiervoor te betalen.