• Zaterdag 18 november vond de jaarlijkse kienavond van de Twisker Sport Vereniging plaats in het dorpshuis van Twisk.

  We hadden een grote opkomst (zaal was goed gevuld).

  De kiencommissie van TSV hadden weer vele sponsoren benaderd en daardoor vele mooie prachtige prijzen binnen gehaald.

  De Twisker Sport Vereniging wil graag alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage aan de kienavond van TSV.

  Ook de kiencommissie (Bianca, Nel, Ingrid, Silvia, Caroline en Nancy) bedankt voor het organiseren van de Kienavond.

  De kienmasters (Sten en Robert) bedankt voor het omroepen van de nummers.

  Als laatste willen we het barpersoneel van het dorpshuis Twisk bedanken voor hun werkzaamheden bij de kienavond van TSV.