Huishoudelijk Reglement Vriendenkring

Het maximaal aantal leden van de Vriendenkring is gesteld op 40.

Deze leden betalen jaarlijks het contributiebedrag en krijgen persoonlijk voor elke activiteit een bericht en mogen zich hierop inschrijven.

Uiteraard zijn ze van harte welkom op de jaarlijkse ledenbijeenkomst en zal als eerste een beroep op hen gedaan worden bij activiteiten.

Daarnaast wordt hun naam vermeld op het Vriendenkringbord op het TSV-complex.