Vriendenkring

De feitelijke startdatum van de Vriendenkring is moeilijk te traceren. Het zal omstreeks midden 1996 zijn geweest toen Paul Doodeman met het idee kwam om een soort ‘businessclub’ binnen TSV op te richten.

Dit zou een club moeten worden van zelfstandige ondernemers met een warm hart voor TSV die regelmatig bij elkaar zouden komen. Het voordeel voor de leden was dat zodoende een soort van netwerk opgebouwd kon worden en het voordeel voor TSV zou zijn dat deze zou kunnen profiteren van de aanwezige kennis en connecties.

Ondanks een enthousiast begin (met als voornaamste mensen Paul Doodeman, Rob Looij en Ben Hooijman) waarin een start werd gemaakt met het ‘Vriendenkring-toernooi’ en de gezamenlijke uitjes kwam de originele grondgedachte niet echt van de grond.

Er werden ook niet-ondernemers lid en door tijdgebrek werd er slechts ad-hoc iets georganiseerd. In januari 2001 werd er een activiteitencommissie opgericht welke als taak had om de Vriendenkring wat meer structuur te geven (vastgelegd in het ‘Huishoudelijk reglement’). De doelstelling veranderde in het financieel en daadwerkelijk ondersteunen van de Twisker Sport Vereniging.

Daarnaast bleef de Vriendenkring een gezelligheidsvereniging welke jaarlijks een aantal activiteiten organiseert waar alle leden plezier aan beleven. Op dit ogenblik (2017) is de Vriendenkring een club van 52 leden.

Het is absoluut niet de bedoeling van de Vriendenkring om een vereniging binnen TSV te zijn of op wat voor manier dan ook invloed uit te oefenen op het bestuursbeleid. In goed overleg met het bestuur zijn dan ook hierover afspraken gemaakt en vastgelegd in een zowel door het bestuur als door de Vriendenkring ondertekend document.