Ouders Langs de Lijn

Er is één hele goede kant aan fanatieke ouders langs het sportveld van hun kind: ze zijn er in ieder geval !

Wat verwachten wij van ouders?

  • Van ouders wordt normaal respectvol gedrag verwacht.
  • Ouders moedigen hun team aan en onthouden zich van negatieve opmerkingen.

Wat kunt u beter niet doen?

  • Technische aanwijzingen schreeuwen naar jeugdspelers.
  • Een kind continue coachen, laat hem lekker spelen en zelf ontdekken.
  • Dicht bij de trainer / begeleider gaan staan en “meecoachen”.
  • Langs het doel van de keeper gaan staan en ”meecoachen”.
  • De trainer/begeleider in het bijzijn van spelers bekritiseren.
  • Een kind een euro beloven voor elk gescoord doelpunt