TSV Visie Jeugd

Het bestuur en de trainerscommissie is druk bezig met het schrijven van leerplannen voor onze jeugdafdeling.

In de Leerplannen worden voor elke categorie de specifieke leeftijdskenmerken, de opleidingsdoelstellingen, oefenstof en de juiste aandachtspunten voor training en coaching weergegeven.

Onder andere zal een van de aandachtspunten zijn hoe we nu omgaan met ruzies en pesterijen.

U begrijpt dat dit een “lastige” aangelegenheid is. Als club, trainer en coach begeleid je een groepsproces.  Zaak is om de sfeer goed te houden in een groep.

Pesterijen is vaak de reden voor een kind om te stoppen met zijn sport. Dit kan echter nooit de bedoeling zijn.

Wat kunnen we preventief doen als club zijnde? Wat accepteren we wel en wat accepteren we niet? En hoe handelen onze “vrijwillige” trainers en coaches voor, tijdens en na een zogeheten “conflict”?

Voor Trainers & Coaches richting de spelers/speelsters;

1. Preventief waarschuwen en afkoel periodes gebruiken.

2. Adequaat ingrijpen tijdens “conflict” en apart zetten.

3. Kinderen mogen NOOIT het sportcomplex alleen verlaten!

4. Trainers & Coaches hebben de verantwoording tijdens training -en wedstrijd tijden.

5.Na afkoel periode, betrokkenen bij het “conflict” bij elkaar zetten en voorval bespreken.

6. Wil een kind toch het sportcomplex verlaten contact opnemen met ouders/verzorgers.

7. Trainers & Coaches nemen contact op met trainerscommissie over “conflict”.

8. Trainerscommissie neemt eventueel contact op met ouders/verzorgers.

Voor ouders richting de trainers;

1. Blijft u vooral rustig.

2. Weet dat onze “vrijwillige” trainers & coaches het beste met u kind voorhebben.

3. Het “conflict” wordt objectief beoordeeld.

4. Het “conflict” wordt NIET met u besproken ten tijde van de training/wedstrijd.

5. Het oordeel van de Trainer & Coach is op dat moment bindend.

6. Mocht u uw beklag willen doen dan contact opnemen met de trainerscommissie.