TSV Visie Senioren

TSV Voetbaltechnisch Seniorenbeleid.

Missie:

De missie van TSV is dat we een vereniging willen zijn waarmee spelers een maximale

binding hebben, zodat men van jong tot oud bij de vereniging wil voetballen.

TSV is een prestatiegerichte club, waar we op recreatief niveau uitblinken!

Het bestuur wil een herkenbaar beleid voeren waarin de “overall” visie breed gedragen

wordt, waarbij een individuele sporter, vanuit de jeugd, zich kan ontwikkelen tot een

voetballer in een voor hem/haar passende voetbalomgeving.

Dit vraagt om een professionele benadering op het gebied van training, materialen,

uitrusting en accommodatie (velden/kleedkamers/ behandelruimte verzorging). Het

spreekt voor zich dat ook professionaliteit is vereist van spelers, trainers, begeleiders en

bestuurders.

Deze visie bestaat uit:

• Herkenbaar, aanvallend & initiatiefrijk spel, met veel passie en inzet gespeeld.

• Flexibiliteit & creativiteit blijven mogelijk, het bovenstaande principe blijft primair.

• Clubbelang gaat in beginsel voor teambelang.

Prestatie en recreatief voetballen:

Bij TSV kennen we 2 hoofdgroepen;

• Prestatiegericht voetbal; 1e selecties (heren, dames, jongens & meisjes)• Recreatie voetbal; Overige teams.

Doelstellingen:

• Prestatiegericht voetbal; Promotie naar hogere klasse!

• Recreatief voetbal; Plezier & prettig voelen bij onze vereniging.

Selectiecriteria voor wedstrijden:

Het selecteren vindt plaats op basis van drie criteria: kwaliteit, motivatie & wedstrijdtactiek.

Selectie heeft betrekking op technisch, tactisch, mentaal en fysieke kwaliteiten evenals op

trainingsintensiteit & opkomst. Coach & trainer zijn hierin beslissend en verantwoordelijk.

Het belang van de vereniging staat altijd voorop.

Wisselbeleid:

Het wisselen vindt plaats op basis van drie criteria: kwaliteit, motivatie & wedstrijdtactiek.

Selectie heeft betrekking op technische, tactische, mentale en fysieke kwaliteiten evenals

op trainingsintensiteit & opkomst. Coach & trainer zijn hierin beslissend en

verantwoordelijk. Het belang van de vereniging staat altijd voorop.