Contributie

Seizoen 2019 – 2020.

Jeugd 0 t/m 6 jaar – € 43,00

Jeugd 7 t/m 12 jaar – € 86,00

Jeugd 13 t/m 17 jaar – € 105,00

Senioren Voetbal – € 157,00

Senioren Darts – € 60,00

Kleutergym – € 102,00

Gymnastiek – € 122,00

Fun Jump – € 122,00

Ondersteunend Lid – € 37,00

Donateur – € 10,00

4e Lid Kind – € 19,00

4e Lid Volwassenen – € 36,00

(PEILDATUM LEEFTIJD IS 1 JULI 2019)

Bij combinatie van meerdere sporten en bij meer dan 4 leden per gezin worden er aparte bedragen gehanteerd.

(4e lid jeugd € 19,00 / 4e lid volwassenen € 36,00)

Neem, indien van toepassing, voor een exacte berekening contact op met de penningmeester / ledenadministrateur.

OPZEGGINGEN.

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Het lidmaatschap (en daarmee ook de contributieverplichting) wordt elk jaar stilzwijgend verlengd indien niet voor 1 juni is opgezegd (mondeling bij de begeleider(-ster) en schriftelijk bij de ledenadministrateur).