Contributie

Seizoen 2017 – 2018.

Jeugd 0 t/m 6 jaar €   42,00
Jeugd 7 t/m 12 jaar €   82,00
Jeugd 13 t/m 17 jaar € 101,00
Senioren Voetbal € 151,00
Senioren Darts €   58,00
Gym jeugd (per kwartaal) €   35,00
Ondersteunend Lid €   35,00
Donateur €   10,00
4e Lid Kind €   18,00
4e Lid Volwassenen €   34,00

(PEILDATUM LEEFTIJD IS 1 JULI 2017)

Bij combinatie van meerdere sporten en bij meer dan 4 leden per gezin worden er aparte bedragen gehanteerd.

(4e lid jeugd € 18,00 / 4e lid volwassenen € 34,00)

Neem, indien van toepassing, voor een exacte berekening contact op met de penningmeester / ledenadministrateur.

OPZEGGINGEN.

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Het lidmaatschap (en daarmee ook de contributieverplichting) wordt elk jaar stilzwijgend verlengd indien niet voor 1 juni is opgezegd (mondeling bij de begeleider(-ster) en schriftelijk bij de ledenadministrateur).