Contributie

Seizoen 2018 – 2019.

Jeugd 0 t/m 6 jaar – € 42,00

Jeugd 7 t/m 12 jaar – € 84,00

Jeugd 13 t/m 17 jaar – € 103,00

Senioren Voetbal – € 154,00

Senioren Darts – € 59,00

Kleutergym – € 100,00

Gymnastiek – € 120,00

Fun Jump – € 120,00

Ondersteunend Lid – € 35,00

Donateur – € 10,00

4e Lid Kind – € 19,00

4e Lid Volwassenen – € 35,00

(PEILDATUM LEEFTIJD IS 1 JULI 2018)

Bij combinatie van meerdere sporten en bij meer dan 4 leden per gezin worden er aparte bedragen gehanteerd.

(4e lid jeugd € 19,00 / 4e lid volwassenen € 35,00)

Neem, indien van toepassing, voor een exacte berekening contact op met de penningmeester / ledenadministrateur.

OPZEGGINGEN.

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Het lidmaatschap (en daarmee ook de contributieverplichting) wordt elk jaar stilzwijgend verlengd indien niet voor 1 juni is opgezegd (mondeling bij de begeleider(-ster) en schriftelijk bij de ledenadministrateur).