Algemene Ledenvergadering TSV

Hierbij nodigen wij alle leden van TSV uit voor het bijwonen van de Algemene  Ledenvergadering van TSV.

Datum is donderdag 15 november 2018.

Aanvang is 20.30 uur in het Clubhuis van TSV.

Dit is alvast de agenda.

Uitnodiging algemene ledenvergadering Twisker Sportvereniging

 Datum: Donderdag 15 november 2018 om 20.30 uur in het clubhuis.

De agenda voor deze avond is als volgt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 19-10-2017
 4. Jaarverslagen seizoen 2017/2018
 5. Verslag Kascommissie. Huidige kascommissie: Rob Rondhuis en Yvonne Koning.
 6. Benoeming 1 nieuw lid kascommissie: aftredend Rob Rondhuis
 7. Financieel jaarverslag 2017/2018
 8. Vaststellen begroting 2018/2019
 9. Contributieverhoging (volgens indexering)
 10. Benoemen van een commissie voor het opnemen van de stemmen
 11. Verkiezing nieuwe bestuursleden:

– Aftredend en niet herkiesbaar: Maureen Slinger en Sabrina Schuurke

– Periodiek aftredend en herkiesbaar: Fred Wagemaker

– Periodiek aftredend en herkiesbaar: Jan Roos

Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor:

Kim van Dee (secretaris)

Tegenkandidaten dienen zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering aan te melden bij

de secretaris.

PAUZE

 1. Uitslag bestuursverkiezingen
 2. Toelichting afdelingsbestuursleden over beleid seizoen 2018/2019
 3. Jubilarissen
 4. Wat verder ter tafel komt
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Namens het bestuur

Agnes Hooijman (secretaris ai)

Noorzicht 33

1657 LB Abbekerk

Tel: 06-15636341

@: secretaris@tsvtwisk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *